Attityden

Det finns assistansanordnare som visar bara-assistent-attityden exempelvis genom sitt arbetssätt när det gäller ansvarsfördelning och delaktighet, eller hur man leder och styr verksamheten utifrån de dagliga förutsättningarna.

Så gott som alla personliga assistenter utför sitt arbetspass ensamma, utan kollegor i närheten. Var och en står många gånger med svara avvägningar och beslut som ska tas självständigt och ansvarsfullt. hade kravnivån och kapaciteten att hantera komplexa situationer visar alltså att assistenter är allt annat än bara assistenter.

Att leda på distans är när alla medarbetarna är lokaliserade på helt andra ställen än där chefen befinner sig, precis så som det är med er personliga assistenter Arbetets särart och den stora kapacitet som ligger hos assistenterna gör att det är en arbetsgrupp som är väl lämpade för att ledas på distans. Men det ställer stora krav på chefens förrnaga att leda och styra, samtidigt som assistenterna maste få och ta ett stort eget ansvar inom givna ramar i det vardagliga arbetet.

 

27 sep 2013


Välkommen till assistansbolag.n.nu.

Facebook

Nyhetsbrev

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)